5 pułk chemiczny im.gen.broni Leona BERBECKIEGO
Dowódca 5 Pułku Chemicznego

 

 

Pułkownik dyplomowany Bogdan Jan Kula, syn Jana i Józefy,
urodził się 8 czerwca 1961 roku w Myślenicach w województwie małopolskim.
W 1980 roku ukończył Liceum Ogólnokształcące,
w 1984 roku Wyższą Szkołę Oficerską Wojsk Chemicznych w Krakowie.

Pragnąc podnosić swoje kwalifikacje zawodowe płk Bogdan Kula
w 1990 roku ukończył Wojskowy Kurs Dowódczo – Operacyjny,
oraz w 1995 roku Akademię Obrony Narodowej.
Kolejnym wyzwaniem były studia podyplomowe w Wojskowej Akademii Technicznej ukończone w 2009 roku.

Zna język rosyjski, francuski i angielski.
Jest autorem publikacji w czasopismach wojskowych.

13.09.2010 roku płk dypl. Bogdan Kula został dowódcą 5. pułku chemicznego w Tarnowskich Górach.

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych