5 pułk chemiczny im.gen.broni Leona BERBECKIEGO
Aktualności
Święto 5 pułku chemicznego
19.06.2018
*************************

W dniu 08.06.2018 r.na terenie garnizonu Tarnowskie Góry odbyły się obchody corocznego Święta 5 Pułku Chemicznego 

Obchody rozpoczęły się prelekcją na temat życia i działalności patrona 5 pchem - gen. broni Leona Berbeckiego, którą poprowadził Prezes Zarządu Związku Oficerów Rezerwy RP płk rez. Alfred Kabata.
Następnie odprawiono mszę świętą w intencji żołnierzy i pracowników 5 pchem.

Główne uroczystości rozpoczęły się o godz.12.30 na placu apelowym 5 pchem,od złożenia meldunku przez Dowódcę 5 pchem płk dypl. Bogdana Kulę  - Inspektorowi Rodzajów Wojsk gen. bryg.Sławomirowi OWCZARKOWI.
W uroczystym apelu udział  wzięli przedstawiciele władz parlamentarnych, regionalnych, reprezentanci jednostek i instytucji wojskowych oraz kombatanckich, hufce, poczty sztandarowe, klasy mundurowe oraz licznie zgromadzeni dostojni goście.

Dowódca 5 pchem podsumowując bieżącą działalność wyróżnił najlepszych żołnierzy i pracowników RON nagrodami uznaniowymi, nagrodami rzeczowymi oraz listami gratulacyjnymi.

W imieniu Biskupa Polowego WP, słowo Boże i błogosławieństwo wygłosił  Dziekan Wojsk Specjalnych ks. płk Piotr SROKA. Podczas uroczystości Zarząd Główny Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej w uznaniu zasług na rzecz współpracy z pułkiem oraz dużego zaangażowania w kultywowaniu tradycji wojskowych i historycznych, wyróżnił Dowódcę 5pchem złotym oraz 4 żołnierzy srebrnymi medalami pamiątkowym za zasługi dla ZOR RP. 

W trakcie trwania uroczystości odczytano liczne pisma i podziękowania.
Obchody uświetnił występ orkiestry Garnizonu Bytom oraz defilada  pododdziałów pułku.

Foto

sekcja wychowawcza


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych