5 pułk chemiczny im.gen.broni Leona BERBECKIEGO
Aktualności
Przysięga wojskowa
13.02.2018
I Turnusu

W piątek, 9 lutego 2018 roku, na Placu Apelowym 5 Pułku Chemicznego w Tarnowskich Górach , uroczystą przysięgę wojskową złożyli elewi I Turnusu Służby Przygotowawczej. W uroczystości wzięli udział parlamentarzyści, przedstawiciele władz samorządowych, służb mundurowych, oraz rodziny żołnierzy składających przysięgę wojskową. Odczytano rozkaz okolicznościowy, a dowódca pułku wz. ppłk Mirosław Kobryń wyróżnił listem gratulacyjnym żołnierzy osiągających najwyższe wyniki w szkoleniu. Błogosławieństwa Bożego dokonał kapelan pułku ks. mjr Janusz Kłopot. Uroczystość uświetniła orkiestra wojskowa z Bytomia .

foto

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych