5 pułk chemiczny im.gen.broni Leona BERBECKIEGO
Aktualności
PRZYSIĘGA ŻOŁNIERZY
17.10.2017
kssp

Przysięga wojskowa w 5 pchem

Ja żołnierz Wojska Polskiego przysięgam
służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej,
bronić jej niepodległości i granic.
Stać na straży Konstytucji,
strzec honoru żołnierza polskiego,
sztandaru wojskowego bronić.
Za sprawę mojej Ojczyzny,
w potrzebie krwi własnej ani życia nie szczędzić.
Tak mi dopomóż Bóg.
W dniu 06.10.2017 podczas uroczystego apelu, elewi III Turnusu Służby Przygotowawczej dokonali złożenia przysięgi wojskowej na sztandar pułku.

Uroczystość zgromadziła wielu dostojnych gości, między innymi  parlamentarzystów, przedstawicieli władz samorządowych, poszczególnych jednostek , służb mundurowych, klas wojskowych oraz oczywiście dumnych rodziców żołnierzy składających przysięgę wojskową.
Odczytano rozkaz okolicznościowy a Dowódca pułku płk dypl. Bogdan KULA wyróżnił najlepszych "ochotników" listem gratulacyjnym, życząc wszystkim elewom wytrwałości i dalszych sukcesów w służbie.
Kapelan pułku o.mjr Kamil Szustak dokonał błogosławieństwa Bożego.
Uroczystośc uświetniła orkiestra wojskowa z Bytomia oraz przemarsz kompanii honorowej i pododdziałów pułku.

FOTO

sekcja wychowawcza


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych