5 pułk chemiczny im.gen.broni Leona BERBECKIEGO
Aktualności
ćwiczenie taktyczno – specjalne
07.04.2017
CHRZA

W dniu 29.03.2017, przeprowadzono ćwiczenie taktyczno – specjalne ChRZA z elementami pozamilitarnymi, JRG PSP Gliwice i JRG PSP Tarnowskie Góry.

Tematem ćwiczenia było

Działanie Chemicznego i Radiacyjnego Zespołu Awaryjnego podczas usuwania skutków awarii od toksycznych środków przemysłowych we
 współdziałaniu z JRG PSP.

Celem było doskonalenie:

a)      umiejętności dowodzenia dowódców ChRZA i dowódców grup z zespołu podczas usuwania skutków awarii powstałych na skutek aktów terroru;

b)      umiejętność realizacji zadań zgodnie z bojowym przeznaczeniem;

c)       umiejętności prowadzenia korespondencji radiowej;

d)      doskonalenie współdziałania i zgrywania z wybranymi JRG PSP.

 Foto

sekcja wychowawcza


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych