5 pułk chemiczny im.gen.broni Leona BERBECKIEGO
Aktualności
żołnierze pomagają
02.01.2017
w okresie nie tylko świątecznym

W dniu 21.12.2016 żołnierze 5 pchem odwiedzili Ośrodek  Pielęgniarsko Opiekuńczy "Z Ufnością w III Tysiąclecie"

Od kilku lat żołnierze 5. Pułku Chemicznego przy współudziale pracowników Węzła Łączności w Tarnowskich Górach współpracują i wspierają na różne sposoby Stowarzyszenie Pielęgniarsko – Opiekuńcze  "Z Ufnością w III Tysiąclecie"
Ośrodek powstał w roku 2000 i był jednym z pierwszych tego typu ośrodkiem interwencyjnym. Dom adoptuje porzucone przez rodziców dzieci zarówno zdrowe jak i chore. Powstał w roku 2000 i był jednym z pierwszych tego typu ośrodkiem interwencyjnym. Od roku 2008 ośrodek funkcjonował pod nazwą „Porzucone tylko raz".
W chwili obecnej do ośrodka trafiają dzieci w wieku do 3,5 lat. Po tym okresie gdy nie znajdzie się potencjalny opiekun adopcyjny dziecko trafia do Domu Pomocy Społecznej. Założeniem ośrodka jest pomoc adopcyjna i opiekuńcza z elementami opieki medycznej i rehabilitacyjnej dla pokrzywdzonych dzieci.
Mile widziane są każde formy wspierania i darowizn. Od początku istnienia ośrodek pomógł 650-u dzieciom.

Tarnogórscy chemicy wraz z przedstawicielami Regionalnego Wsparcia Teleinformatycznego w Krakowie – oddział węzła łączności w Tarnowskich Górach oraz kapelana 5 pchem o.mjr Kamila Szustaka złożyli wizytę w częstochowskim ośrodku dostarczając dobrowolnie złożone darowizny.
Żołnierze wręczyli w imieniu Dowódcy 5 pchem płk dypl. Bogdana KULI, dyplom z życzeniami Bożonarodzeniowymi, na ręce wiceprezes Stowarzyszenia Ośrodka p.Magdaleny Balcerek Motyl.

Foto

sekcja wychowawcza


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych