5 pułk chemiczny im.gen.broni Leona BERBECKIEGO
POMOCNIK DOWÓDCY DO SPRAW PODOFICERÓW
STARSZY PODOFICER
06.11.2015
5pchem
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych